UBEZPIECZENIE

W ramach imprezy turystycznej oferowanej przez biuro podróży Wakacje na Cyprze jest ubezpieczenie Towarzystwa Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna – Travel World w wariancie Standard Plus, gdzie:

– ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu (suma ubezpieczenia – świat): 30 000 EUR, w tym koszty ratownictwa (suma ubezpieczenia – świat): 5 000 EUR,

– ubezpieczenie pomocy w podróży: Wersja Standard Plus,

– ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków: trwały uszczerbek na zdrowiu (suma ubezpieczenia – świat) 5 000 EUR, śmierć (suma ubezpieczenia – świat) 3 000 EUR,

– ubezpieczenie bagażu podróżnego (suma ubezpieczenia – świat): 500 EUR,

– ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnieniem dostarczenia bagażu podróżnego (suma ubezpieczenia – świat): 150 EUR,

– ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (suma ubezpieczenia – świat): 50 000 EUR.

Dodatkowo, jest możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o następstwa chorób przewlekłych czy uprawiania sportów wysokiego ryzyka.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World można znaleźć tutaj: OWU Travel World od 09.01.2018

Ponadto, jest możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej: ubezpieczenie Towarzystwa Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna – Koszty rezygnacji.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Koszty Rezygnacji można znaleźć tutaj: OWU Koszty Rezygnacji od 18.12.2017