Kontakt telefoniczny: +48 790 260 511

UBEZP.

W ramach imprezy turystycznej oferowanej przez biuro podróży Wakacje na Cyprze jest ubezpieczenie Towarzystwa Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna – Travel World w wariancie Standard Plus, gdzie:

– ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu (suma ubezpieczenia – świat): 30 000 EUR, w tym koszty ratownictwa (suma ubezpieczenia – świat): 5 000 EUR,

– ubezpieczenie pomocy w podróży: Wersja Standard Plus,

– ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków: trwały uszczerbek na zdrowiu (suma ubezpieczenia – świat) 5 000 EUR, śmierć (suma ubezpieczenia – świat) 3 000 EUR,

– ubezpieczenie bagażu podróżnego (suma ubezpieczenia – świat): 500 EUR,

– ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnieniem dostarczenia bagażu podróżnego (suma ubezpieczenia – świat): 150 EUR,

– ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (suma ubezpieczenia – świat): 50 000 EUR.

Dodatkowo, jest możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o następstwa uprawiania sportów wysokiego ryzyka.

Jest możliwość dokupienia (za dodatkową opłatą – np. wariant VIP – 40,00 PLN/osoba/8 dni, a wariant The Best – 120,00 PLN/osoba/8 dni) ubezpieczenia Travel World w jednym z dwóch n/w wariantów:
 
1. Wariant VIP:

– ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu (suma ubezpieczenia – świat): 60 000 EUR, w tym koszty ratownictwa (suma ubezpieczenia – świat): 5 000 EUR,

– ubezpieczenie pomocy w podróży: Wersja VIP,

– ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków: trwały uszczerbek na zdrowiu (suma ubezpieczenia – świat) 10 000 EUR, śmierć (suma ubezpieczenia – świat) 6 000 EUR,

– ubezpieczenie bagażu podróżnego (suma ubezpieczenia – świat): 1 000 EUR,

– ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnieniem dostarczenia bagażu podróżnego (suma ubezpieczenia – świat): 150 EUR,

– ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (suma ubezpieczenia – świat): 100 000 EUR.

2. Wariant The Best:

– ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu (suma ubezpieczenia – świat): 100 000 EUR, w tym koszty ratownictwa (suma ubezpieczenia – świat): 10 000 EUR,

– ubezpieczenie pomocy w podróży: Wersja The Best,

– ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków: trwały uszczerbek na zdrowiu (suma ubezpieczenia – świat) 10 000 EUR, śmierć (suma ubezpieczenia – świat) 6 000 EUR,

– ubezpieczenie bagażu podróżnego (suma ubezpieczenia – świat): 1 000 EUR,

– ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnieniem dostarczenia bagażu podróżnego (suma ubezpieczenia – świat): 150 EUR,

– ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (suma ubezpieczenia – świat): 100 000 EUR,

– ubezpieczenie Komfortowa Kieszeń: 250 EUR,

– ubezpieczenie mieszkania lub domu podczas podróży zagranicznej: 15 000 PLN.

Travel World w wariantach VIP oraz The Best jest rozszerzony o pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia  i transportu powrotnego do Polski ubezpieczonego w razie jego obowiązkowej kwarantanny lub izolacji związanej z Covid-19, zaleconej i zorganizowanej przez służby medyczne kraju będącego celem podróży w limicie do 2000 euro.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World (od 9 stycznia 2018 r.) można znaleźć tutaj: OWU Travel World od 09.01.2018

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World (od 9 grudnia 2019 r.) można znaleźć tutaj: OWU Travel World od 09.12.2019

Ponadto, jest możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej: ubezpieczenie Towarzystwa Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna – Koszty rezygnacji.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Koszty Rezygnacji (od 18.12.2017 r.) można znaleźć tutaj: OWU Koszty Rezygnacji od 18.12.2017

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Koszty Rezygnacji (od 11.03.2020 r.) można znaleźć tutaj: OWU Koszty rezygnacji od 11.03.2020

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Koszty Rezygnacji (od 13.01.2021 r.) można znaleźć tutaj: OWU Koszty Rezygnacji od 13.01.2021

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Koszty Rezygnacji (od 08.03.2023 r.) można znaleźć tutaj:

© Wakacje na Cyprze 2020. All rights reserved.