Kontakt telefoniczny: +48 790 260 511

INF. O DOFINANSOWANIU

Wakacje na Cyprze Mariusz Matuszczak uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach II osi priorytetowej – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, działania II.3 – Zwiększenie konkurencyjności MŚP, poddziałania II.3.1 – Innowacje w MŚP dla projektu pt. „Wsparcie utrzymania działalności Wakacje na Cyprze Mariusz Matuszczak – numer projektu RPLD.02.03.01-10-6892/20-00

© Wakacje na Cyprze 2020. All rights reserved.