Kontakt telefoniczny: +48 790 260 511

DOFIN. Z UE

Tytuł projektu: Wsparcie utrzymania działalności Wakacje na Cyprze Mariusz Matuszczak

Wartość projektu: 23 535,33 PLN

Cele projektu: Wsparcie jest przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb przedsiębiorcy w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały w skutek pandemii COVID-19

Planowane efekty projektu: Zaspokojenie potrzeb przedsiębiorcy w zakresie płynności i przezwyciężenie trudności finansowych

© Wakacje na Cyprze 2020. All rights reserved.